El verktøy

Avisolerer til batterikabler

AVISOLERER TIL BATTERIKABLERJUSTERBART BLAD FOR OPTIMAL KUTTEHØYDE, LEVERES MED EKSTRA BLADER. ENKEL JUSTERING FOR FORSKJELLIGE KABELTYKKELSER. MEGET EGNET FOR Å AVMANTLE DUPLEX OG TRIPLEX KABLER.
058702065

Kabel tang for avisolering og krymping

KABEL TANKG FOR AVISOLERING OG KRYMPING AVISOLERER FRA 0, 1 MM2 TIL 5MM2 TVINNETE KABLER. AUTOMATISK TILPASSING AV KABEL OG SKO I MUNNEN. KRYMPER 0, 3 MM2 TIL 5MM2 UISOLERTE KABELSKO.
058702033

Kraftig batterikabelsko tang.

KRAFTIG BATTERIKABELSKO TANG. KALIBRERT JUSTERBAR SKRUE KRYMPER FRA 8-103 MM2 KABELSKO OG TERMINALER.
058702040