Til toppen
Superrask levering
(1-3 virkedager)
Norges største utvalg
av kun kvalitetsvarer
Alltid proff hjelp og gode råd
på telefon, epost eller chat

Driftsmeldinger fra transportører

Driftsmeldinger fra PostNord

25.11.2022
Oppdatering: Forsinkelser på Alfaset
Vi opplevde store forsinkelser i produksjonen i går, grunnet den mulige gasslekkasjen på Alnabru og Alfaset.
En lastebil med gassflasker, blant annet acetylen, veltet torsdag ettermiddag på Alfaset.
Vi regner med å være ajour i produksjonen i løpet av helgen på Alfasetterminalen.
Det vil imidlertid oppstå følgeforsinkelser i distribusjonen rundt om i Norge i neste uke. 

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder. 


24.11.2022
Forsinkelser på Nordlandsbanen
Det meldt om forsinkelser i togtrafikk på Nordlandsbanen grunnet utfordringer med lokomotiv. 
Dette vil kunne skape forsinkelser i distribusjon ut fra våre terminaler i Mo i Rana, Bodø, Stokmarknes, Harstad og Tromsø. 
Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder. 


21.11.2022
Snø, glatte veier og trafikale utfordringer i Sør-Norge:
Det meldt om nedbør og snø i store deler av Sør-Norge som skaper trafikale utfordringer og forsinkelser på veiene.
Det er meldt om forsinkelser i distribusjon på flere steder,  men vi opplever særlig problemer ut fra våre terminaler i Øst.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.


14.11.2022

Bergensbanen ble fredags kveld steng for all trafikk på grunn av store nedbørs mengder.
På lørdag var det fortsatt mye nedbør på Vestlandet, og enkelte steder lå det vann over skinnegangen. 
Normal togproduksjon fra i går, søndag 13/11.
 
Dette har medført forsinkelser i fremføring til og fra vår avdeling i Bergen, og som igjen vil påvirke distribusjon.
 
Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder


4.11.2022
Sørlandsbanen

Tog 5805 03.11 Alnabru – Kr.sand/Ganddal har kjørt inn i et ras mellom Heskestad og Ualand. Toget har sporet av med lok og 7 vogner. Dette medfører at Sørlandsbanen er stengt og det trolig vil ta tid før vi kan kjøre tog på strekningen igjen. 
Foreløpig berørte tog:
•    5805 03.11 Alnabru – Kr.sand/Ganddal
•    5811 03.11 Alnabru – Ganddal står ved Langemyr. 


03.11.2022
Bergensbanen og tunellarbeid på E16  
I perioden 16 november til 11 desember, vil Bergensbanen stenge i perioder. Det vil også i samme periode være tunellarbeid på E16. 
Dette vil medføre lengre transporttid i denne perioden, både til og fra Bergen.
 
•    16.11.2022 04:00 – 22.11.2022 21:00 / Stengt til Bergen – Produksjon på Palmafoss
•    22.11.2022 21:00 – 08.12.2022 05:00 / Slot-kjøring til Bergen
•    08.12.2022 05:00 – 11.12.2022 03:00 / Helstengt Bergensbanen
 Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.


10.10.2022
Trafikkinformasjon ARE-banen: 
På grunn av banearbeid er det endrede lastefrister på ARE-banen i uke 41. 
Dette vil påvirke fremføring til våre avdelinger i Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana.
Distribusjon ut fra samme avdelinger vil også bli påvirket. 
Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.  


12.08.2022
Fem tunneler på E16 mellom Stanghelle og Voss skal oppgraderes i løpet av de neste tre år. Dette arbeidet startet 1.august i år.
Her vil det bli kolonnekjøring og stenging på kvelds- og nattestid. 
Dette kan og vil påvirke fremføringen til vår avdeling i Bergen.
 
Det er i tillegg meldt om rassikringsarbeid på E39 mellom Kristiansand og Stavanger som starter 15.august.
Her vil det også bli kolonnekjøring.
Dette kan og vil påvirke fremføringen til vår avdeling i Stavanger. 
 
Våre avdelinger vil gjøre det de kan for å minimerer forsinkelser i distribusjon


Driftsmeldinger fra Bring
https://www.bring.no/driftsmeldinger-pa-kundeservice

07.11.2022
Forsinkelse i fremsending av pakker og gods til Stavanger grunnet steinras ved Heskestad i Rogaland

Det har vært et steinras ved Heskestad i Rogaland som har ført til avsporing av et godstog samt at flere tog står bak i påvente av viderekjøring. Informasjonen så langt tilsier at dette er et stort ras og at strekningen kan være stengt i flere dager for å rydde område, evaluere område og reparere togskinnene.
 
Først og fremst gods, men også pakker og reklame til Stavanger (postnummer 4000-4199 og 4300-4499) er berørt av raset og kan bli forsinket. Vi jobber med alternative løsninger for å få frem pakker og gods i tide i de neste dagene, men det kan oppstå forsinkelser både til og fra Stavanger-området.
 
Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt.
 
Vi beklager ulempene raset medfører for våre kunder.
Vennlig hilsen Bring 


05.10.2022
Forsinkelse i fremsending av brev, pakker og gods til Nord-Norge grunnet banearbeid i perioden 06.-13.10.22.

Det er varslet mer banearbeid på Are i perioden 06.-13.10.22. Dette vil dessverre føre til forsinkelser på denne strekningen da togene har fått tidligere lastefrister og/eller senere lossetider.
Banearbeidet vil medføre at
    I perioden 06.-07.10.22 kan pakker og gods fra Nord-Norge (postnummer 8300-8599 og 9000-9999) til Sør-Norge (postnummer 0001-7999) bli inntil ett døgn forsinket
    I perioden 07.-13.10.22 vil hovedmengden pakker og  gods fra Sør-Norge (0001-7999) til Nord-Norge (postnummer 8300-8599 og 9000-9999) få en dag lengre fremføring enn normalt
Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av banearbeidet.
Vi beklager ulempene banearbeidet får for våre kunder.
Vennlig hilsen Bring 


22.09.2022
Forsinkelse i fremsending av brev, pakker og gods til Nord-Norge grunnet banearbeid i perioden 21.-24.09.22.

Det er varslet banearbeid på Are i perioden 21.-24.09.22. Dette vil dessverre føre til forsinkelser på denne strekningen da togene har fått tidligere lastefrister og/eller senere lossetider.
Banearbeidet vil medføre at
    Onsdag, 21.09.22 kan brev, pakker og gods fra Narvik og Tromsø (postnummer 8300-8599 og 9000-9499) til Sør-Norge (postnummer 0001-7999) bli inntil ett døgn forsinket
    Torsdag, 22.09.22 vil gods fra Sør-Norge (postnummer 1500-1799, 2300-2699, 2800-3999, 4000-5999 og 6300-6999) til postnummer 8300-8599 og 9000-9999 få 1 dag lengre fremføring enn normalt
    Fredag, 23.09.22 vil gods fra Oslo (postnummer 0001-1499, 1800-2299 og 2700-2799) til postnummer 8300-8599 og 9000-9999 få 1 dag lengre fremføring enn normalt
    Fredag, 23.09.22 vil pakker fra Østlandet (postnummer 0001-3999) til postnummer 8300-8599 og 9000-9999 få 1 dag lengre fremføring enn normalt
Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av veiarbeidet.


14.09.2022
Forsinkelse i fremsending av Pakker til Bedrift fra Østlandet til Bergen frem til slutten av desember

Grunnet veiarbeid er E16 på strekningen mellom Evanger og Helle stengt på natta. Enkelte biler kan derfor bli forsinket fra Østlandet til Bergen. Dette vil dessverre medføre at Pakker til Bedrift fra Østlandet (postnummer 0001-3999) til Bergen (5000-5399 og 5600-5999) kan bli inntil ett døgn forsinket. 
Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av veiarbeidet.


31.08.2022
Forsinkelse i fremsending av pakker fra Kristiansand til Bergen og av 07 gods fra Oslo til Stavanger fra 15. august til midten av desember.
For å sikre fjellskjæringer langs E39 ved Flekkefjord er det varslet omkjøring og kolonnekjøring på strekningen mellom Sira og fylkesgrensa til Rogaland. Dette vil medføre at
    Pakker og gods fra Kristiansand (postnummer 4500-4999) til Bergen (5000-5399 og 5600-5999) og motsatt vei kan bli inntil ett døgn forsinket
    Enkelte kunder kan oppleve at 07 gods kjøres ut noe senere enn vanlig i Stavanger-området
Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av veiarbeidet.
Vi beklager ulempene veiarbeidet får for våre kunder.
Vennlig hilsen Bring