Starter

Starter GM, Mercruiser, Volvo &

Ny type starter med permanent magnet og gir reduksjon. 2 bolter, 12 volt -11 tenner - bolter i kryss (kort og lang bolt). Går mot klokken.
18-5913