Til toppen
Superrask levering
(1-3 virkedager)
Norges største utvalg
av kun kvalitetsvarer
Alltid proff hjelp og gode råd
på telefon, epost eller chat
Varm motor - slik går du frem

Varm motor - slik går du frem

Problemet: Varm båt motor

De fleste båteiere har nok minst en gang vært urolig for varmgang i motoren sin. Motoren kjøler ikke? Marine motorer må som regel kjøles ved hjelp av vanninntak utenfra som ledes gjennom kanaler i motoren. Kanalene, eller varmeveksleren som det heter, kjøler ned den høye temperaturen som motorforbrenningen skaper. 

Denne bruk av kjølevann, som regel saltvann, inne i en varmeveksler mot glovarm motor og avgasser, forårsaker avleiringer og rustdannelser over tid. Slike avleiringer reduserer kjølevannsgjennomstrømningen, og derved motorens kjøle evne. Den hyppigste kilden til motorsvikt i en båtmotor er derfor kjølesystemet. Dette systemet er konstruert for å fjerne varme effektivt, men kalk, rust og saltavleiringer er den viktigste årsaken til tette rør og dårlig kjøling. Dette bygger seg opp både i motorblokka på saltvannskjølte motorer, og i varmeveksler og rør på motorer med ferskvannskjøling. Helt rent vann finnes ikke, selv i rent vann finnes salter og kalk. Disse avleires i motorens kjølesystem. 

Resultatet etter lengre tid uten rensing er velkjente: tette rør og dårlig kjøling - eller i verste fall motorhavari som følge av overoppheting. Og det kan fort bli veldig dyrt!

Faresignaler på varmgang:

 • Det er helt avgjørende at du regelmessig overvåker motor-temperaturen. Sjekk at temperatur måleren/indikatoren ikke står på rød sone. Riktig arbeidstemperatur på en dieselmotor i båt vil f.eks. være 85o C. Sjekk instruksjonsboka for akkurat din motor fordi dette kan variere mellom ulike motorer. 

 • Hvis damp eller hvit røyk kommer fra eksosen vil det ofte være den første indikasjonen på et problem. Sjekk også at det kommer vann ut sammen med eksosen. Uten god kjøling trives båtmotoren dårlig!

Feilsøking ved varmgang:
Når problemet først oppstår, og motoren går varm, må man feil søke. Det er naturlig å begynne med sjøvannssiden, og følge vannstrømmen fra inntaket til det går ut gjennom eksosbendet. Som regel sitter det som tetter sirkulasjonen i den første kjøleren dersom det ikke dreier seg om et mer gjennomgripende problem med avleiringer på en eldre motor.

Feilsøk ved å følge vannets gang gjennom motoren:
1. Sjekk sjøvannsfilteret: Et tett sjøvannsfilter hindrer at motoren får tilstrekkelig tilførsel av sjøvann. Rengjør filteret.
2. Sjekk giroljekjøleren: Fremmedelementer kan ha kommet inn i kjøleren, men også alger og skjell som gror og tetter igjen kjøleren kan forårsake problemer. Også sinkrester fra anodene på kjøleren kan tette. En innvendig motorvask med System Cleaner Pro+® vil løse problemet med gjengroing. Se mere nedenfor.
3. Sjekk sjøvannspumpen: Begynn med impelleren. En defekt impeller kan føre til dårlig sirkulasjon. Bytt impeller om nødvendig. Også kammen som bretter impelleren i sjøvannspumpa kan bli slitt. På eldre motorer kan kammen skiftes, på nyere motorer må hele pumpehuset byttes.
4. Sjekk varmeveksleren: Gjengrodde kjølerør fører til dårlig varmeveksling, men også andre fremmedelementer som tetter igjen for gjennomstrømningen. En innvendig motorvask med System Cleaner Pro+® vil løse problemet med gjengroing. Se mere nedenfor.
5. Sjekk eksosbend: Kjenn på eksosbendet når motoren har riktig kjøling. Eksosbendet skal være lunkent uten antydning til at du brenner deg. Når temperaturmåleren i fremtiden viser at motoren begynner å bli for varm, kan du gjenta testen med å legge hånden på eksosbendet. Er bendet for varmt til at du kan legge hånden på det, er det et sikkert tegn på at noe er feil på sjøvannssiden. I motsatt fall ligger problemet på ferskvannssiden.

Løsningen: System Cleaner Pro+ fra MAXMARIN®:

Når varmeveksler, giroljekjøler og oljekjøler har grodd igjen, må de rengjøres. Som oftest har dette handlet om mekanisk vask av motordeler som har krevet kostbar og krevende demontering av motoren, og noe som bør utføres av profesjonelle. I dag finnes det imidlertid gode løsninger på markedet som gjør det mulig for båteiere å selv rengjøre det indre kjølesystemet i sin båt. 

Mest kjent er kanskje bruk av saltsyre. Men saltsyre er svært skadelig både for miljøet og for mennesker. Det finnes også noen alternativer som er basert på fosforsyre. Men også disse produktene er skadelige. Dessuten er effekten ofte ikke så god som man skulle ønske seg. Flere produkter på markedet krever dessuten at rensevæsken kjøres gjennom systemet over veldig lang tid, ofte opp til flere døgn.

Derfor, til svært effektiv motor rens anbefaler Telmo Control det nyutviklede produktet System Cleaner Pro+®. System Cleaner Pro+® er et svært effektivt og miljøvennlig motor-rense produkt som løser opp skjell, kalsium, salt, rust, kalk og alle andre mineralavsetninger inne i motoren - uten å skade pakninger, gummi, metaller eller andre vitale motordeler. Med minimal demontering sirkuleres System Cleaner Pro+® trygt gjennom varmeveksleren, oljekjøler og mellomkjøler – og løser dermed problemer som før var umulig eller svært krevende, og der eneste alternativ var kostbare utskiftinger eller reparasjoner. Produktet er giftfritt og er biologisk nedbrytbart. 

System Cleaner Pro+® kan injiseres direkte i motoren, og rengjøringsprosessen kan omfatte alle deler av motorens kjølesystem. For mere detaljer se "Gjør det selv" seksjonen nedenfor.

System Cleaner Pro+® oppsummert:
•    Motor-rens som faktisk virker! (uten ulempene med tradisjonell saltsyre - se faktaboks om saltsyre lengre ned)
•    Løser problemer som før var umulig å løse gjennom innvendig rens av motorer
•    Kan spare deg for store pengesummer ved at motorhavari unngås
•    Brilliant vedlikeholds produkt
•    Enkelt i bruk – med litt veiledning kan hvem som helst utføre jobben
•    Virker raskt, tar bare 4-5 timer å gjøre jobben
•    Ikke skadelig for miljø eller mennesker (se «Sikkherhetsdatablad» her)

Gjør det selv:
Å rense en motor med System Cleaner Pro+® er så enkelt at nesten hvem som helst kan utføre jobben. Det krever heller ikke noen dyre investeringer eller spesialutstyr, her kan man med visse tilpasninger ofte bruke det man har i garasjen.

Nedenfor vil vi vise noen eksempler på hvordan vi løste oppgaven kun med følgende tilbehør:

 • 1 kanne med 10L System Cleaner Pro+® motor-rens*
 • Stor bøtte
 • Billig brønn-pumpe eller lensepumpe
 • Noen meter med slanger (eks. uarmert vinylslange 1’’ x 10 m)
 • Overganger
 • Slangeklemmer

PS! Vi anbefaler bruk av gummi handsker og vernebriller (selv om vi ikke brukte det i dette tilfellet)

* 10L vil normalt være nok til å rense en innenbordsmotor (forutsetter bruk av ikke altfor lange slanger), til utenbordsmotor trenger man mindre. Men System Cleaner Pro+® har ingen utløpsdato så du kan trygt oppbevare den til neste gang du vil rense din motor! 

Til høyre ser du en skjematisk oversikt over rengjøringsprosessen av en eksempelmotor.

Men for å vise dere akkurat hvor enkelt det er å kjøre en motor-rens har vi laget en instruksjonsvideo, den kan sees her: «Miljøvennlig motorrens for båt» eller klikk på linken lengre ned i denne artikkelen.

Motorene vi renser er følgende 3 velkjente motorer i det norske markedet:

 • Volvo Penta D4-260 (innenbordsmotor)
 • Mercruiser 1.7 DTI (innenbordsmotor)
 • Mercury F100 (påhengsmotor)

For innenbordsmotorer og utenbordsmotorer er det litt forskjellig fremgangsmåte, derfor viser vi dere hvordan dette håndteres. Det kreves også litt ulike slangedimensjoner avhengig av hvilket motormerke man har, plassering av motoranoder varierer også. Men hovedprinsippene er de samme.

Det tar ca. 4 - 5 timer å fullføre en fullstendig gjennomspyling med System Cleaner Pro+®, men produktet kan sirkuleres lenger hvis det er mye avleiring. Når gjennomspylingen er fullført, bør hele systemet skylles med vann for å sikre at alt løst rusk og rester av System Cleaner Pro+® fjernes fullstendig. System Cleaner Pro+® kan trygt benyttes til rens av både innenbords- og utenbordsmotorer.

OBS: HUSK Å FJERNE MOTORANODENE FØR MOTORRENS (angripes av motorrensen), HUSK Å FJERNE IMPELLERE (de blir en restriksjon ved gjennomspylingen), HUSK Å LUKKE BUNNVENTILEN HVIS BÅTEN LIGGER PÅ SJØEN!

Resultatet:
Før gjennomspyling med System Cleaner Pro+® så kunne Volvo D4 motoren kun kjøres på lave turtall uten at temperaturmåleren gikk over på rødt. Med én gang motoren ble utsatt for litt belastning økte motor temperaturen fra 85oC til 92oC og temperaturalarmen gikk av. Etter gjennomspyling med System Cleaner Pro+® så er det ingen advarsler lenger for varm motor, selv når man belaster motoren over litt tid. Temperaturen holder seg konstant på 85oC, akkurat som den skal.

Dette var for oss, beviset på at System Cleaner Pro+® virker som det skal.
Og virker det for oss – ja da er vi sikre på at det virker for deg også.

Tenk forebygging:
Den problemfrie båtopplevelsen begynner altså med forebygging, og det er svært fornuftig å ligge i forkant med vedlikeholdet. System Cleaner Pro+® er det perfekte vedlikeholds produktet i så måte. Rens din båtmotor innvendig med System Cleaner Pro+® minimum hvert 2. til 3. år så unngår du mange av kjøleproblemene som båtmotorer får. HUSK: uten god kjøling trives båtmotoren dårlig!

System Cleaner Pro+® kjøper du selvsagt av oss på Telmo Control AS: System Cleaner Pro+

Sjekk instruksjonsvideo for System Cleaner Pro+® motor-rens her:

______________________________________________________________________

Sammenligning mellom vanlig saltsyre og System Cleaner Pro+® motorrens:

System Cleaner Pro+® motorrens har alle de gode egenskapene - og svært lite av de dårlige egenskapene - til saltsyre. Derfor er det så egnet som motor rense produkt for båtmotorer:


Klikk her for å gå til System Cleaner Pro+ produktsiden